Cennik usług

1. Suszenia zbóż minimalna ilość to 75 ton dla 1 Tono procenta

Zboża 18/ 14 % 15 zł netto + VAT
Rzepak 12/7,5 % 18 zł netto + VAT
Kukurydza 26/14 % 16 zł netto + VAT
Kukurydza 36/26 % 20 zł netto + VAT

Przy suszeniu należy odliczyć ubytek wagi tzw. Osuszki powstały na skutek odparowania wody. Grano sp. z.o.o dla każdego 1 tono procenta przyjmuję ubytek wagi na poziomie 1,2% dla zbóż i rzepaku oraz dla kukurydzy 1,3 % do ceny należy dodać koszty przyjęcia i wydania dla klienta W przypadku suszenia dolicza się ubytek technologiczny na poziomie 0,3 % licząc od wagi wskazanej na dokumentach przyjęcia Cena zawiera koszty ważenia oraz koszty wydania odpowiednich dokumentów

2. Czyszczenie ziarna dla 1 Tony

15 zł netto + VAT do ceny należy dodać koszty przyjęcia i wydania dla klienta W przypadku czyszczenia dolicza się ubytek technologiczny na poziomie 0,3 % licząc od wagi wskazanej na dokumentach przyjęcia oraz ubytek powstały w skutek oddzielenia zanieczyszczeń lub ziaren innych zbóż Cena zawiera koszty ważenia oraz koszty wydania odpowiednich dokumentów

3. Przyjęcie oraz wydanie zboża kukurydzy i rzepaku dla 1 Tony

7 zł netto + VAT Cena obejmuję przejęcie asortymentu ważenie dostawy wykonanie analiz laboratoryjnych oraz wystawienie odpowiednich dokumentów Przy wydaniu również wykonywane są analizy laboratoryjne w cenie według potrzeb klienta W przypadku przyjęcia oraz wydania dolicza się ubytek technologiczny na poziomie 0,3 % licząc od wagi wskazanej na dokumentach przyjęcia

4. Przechowywanie Ziarna

Przechowanie 1 tony ziarna wynosi 7 zł netto + VAT za każdy miesiąc. Do ceny należy dodać koszty przyjęcia i wydania dla klienta

5. Ważenie Pojazdów do 18 metrów i DMC 60 Ton

30 zł netto + VAT Cena uwzględnia wydruk dokumentów wagowych

6. Analizy Laboratoryjne

Ocena wilgotności 15 zł netto + VAT
Pozostałe analizy 10 zł netto + VAT
Badanie Kompleksowe 35 zł netto + VAT

7. Transport

Cena 1 km liczona w dwie strony wynosi 4 zł netto + VAT